Điều khoản và Điều kiện sử dụng HiTrade

Cập nhật lần cuối ngày 17, tháng 09, năm 2021.

Điều khoản và điều kiện sử dụng phần mềm (bao gồm ứng dụng, website và phần mềm khác nếu có) của HiTrade quy định quyền và nghĩa vụ của Công ty Cổ phần HiTrade cũng như của Người dùng trong quá trình Người dùng sử dụng phần mềm HiTrade. Trước khi sử dụng phần mềm HiTrade hoặc tạo tài khoản HiTrade, Người dùng vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng HiTrade dưới đây.  Mọi hành động đăng ký hoặc sử dụng Ứng dụng HiTrade xuất phát từ phía Người dùng đều được coi là đồng ý với Điều khoản được đưa ra bởi HiTrade. Mọi thắc mắc của Người dùng liên quan đến Điều khoản và điều kiện sử dụng sẽ được HiTrade tiếp nhận theo địa chỉ email: [email protected]  

Điều 1. Thỏa thuận ràng buộc

 1. Người dùng chấp nhận tuân thủ theo nội dung tại Điều Khoản và Điều kiện sử dụng HiTrade này trong quá trình truy cập và sử dụng Ứng dụng HiTrade.
 2. Công ty có thể cập nhật Điều Khoản và Điều kiện sử dụng HiTrade này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Ứng dụng HiTrade. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Người dùng thông qua Tài khoản của Người dùng tại HiTrade, địa chỉ email mà Người dùng cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên Website chính thức của Công ty. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm HiTrade thông báo tới Người dùng hoặc thời điểm khác theo thông báo của HiTrade. 
 3. Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với những thay đổi tại Điều khoản, Người dùng không nên tiếp tục sử dụng phần mềm HiTrade, vì việc tiếp tục sử dụng phần mềm HiTrade kể từ ngày nội dung thay đổi có hiệu lực được hiểu rằng Người dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản và Điều kiện sử dụng HiTrade mới.

Điều 2. Các lưu ý trong quá trình sử dụng Phần mềm HiTrade

 1. HiTrade chỉ cung cấp cho Người dùng quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng phần mềm HiTrade cho việc Hợp tác kinh doanh và cho mục đích tiếp cận với Sản phẩm, dịch vụ khác theo hoạt động của HiTrade tùy từng thời điểm. 
 2. Người dùng không được phép sử dụng Ứng dụng HiTrade cho các mục đích sau đây: 
 • Phổ biến tài liệu bất hợp pháp, quấy rối, bôi nhọ, lăng mạ, đe dọa, sử dụng nhằm các mục đích độc hại, khiêu dâm, hoặc bị nghiêm cấp hoặc vi phạm các quy định pháp luật. 
 • Tái bản, liên kết bất kỳ nội dung tại Ứng dụng HiTrade cho các hoạt động mang tính thương mại hoặc nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh, danh dự, uy tín của HiTrade.
 • Tuyên truyền tài liệu khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm, hoặc hành vi vi phạm quy định pháp luật, hoặc quy tắc ứng xử.
 • Cản trở việc sử dụng hoặc quyền lợi của người khác trên Ứng dụng HiTrade. 
 • Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bất kỳ nội dung nào hoặc thông tin có sẵn từ Ứng dụng HiTrade mà không được phép. 
 • Người dùng đồng ý không bán lại hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của Người dùng theo Điều khoản này. Người dùng cũng đồng ý không sử dụng Ứng dụng HiTrade cho mục đích thương mại khác mà không được cho phép bởi Công ty.
 • Người dùng đồng ý không sử dụng Ứng dụng HiTrade cho mục đích rửa tiền hay tham nhũng, tài trợ khủng bố hoặc các mục đích khác không được phép triển khai theo quy định pháp luật. 
 • Vi phạm hoặc cố tình vi phạm an ninh bất kỳ thông tin của Ứng dụng HiTrade. 
 • Lấy, nhập nội dung, mã lệnh bất hợp pháp trên Ứng dụng HiTrade. 
 • Đăng bất kỳ nội dung hoặc tài liệu tạo điều kiện, khuyến khích hoặc ủng hộ các việc lừa đảo hoặc thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc ủng hộ hoặc cung cấp thông tin chỉ đạo các hoạt động bất hợp pháp hoặc các hoạt động khác bị nghiêm cấm bởi Điều khoản này; chẳng hạn như chế tạo hoặc mua vũ khí bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư cá nhân, cung cấp hoặc tạo ra các loại virus máy tính hoặc các phương tiện truyền thông bất hợp pháp, HOẶC khuyến khích hoặc ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào. 
 • Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập tới Ứng dụng HiTrade mà Công ty cung cấp riêng cho Người dùng. 
 • Truy cập dữ liệu không dành cho Người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà Người dùng không được ủy quyền truy cập. 
 • Đăng tải nội dung chứa các trang bị cấm hoặc yêu cầu mật khẩu, hoặc các trang hoặc hình ảnh bị ẩn.
 • Lừa đảo nhằm mục đích lấy trộm mật khẩu hoặc thông tin xác thực cá nhân của những Người dùng khác. 
 • Xóa hoặc thay thế bất kỳ tài liệu nào được đăng tải bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác. 
 • Quấy rối, kích động quấy rối hoặc ủng hộ việc quấy rối của bất kỳ nhóm, công ty hoặc cá nhân nào. 
 • Gửi thư hoặc email không cần thiết, thực hiện các cuộc gọi không cần thiết hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ Người dùng khác nào, hoặc liên hệ bất kỳ cá nhân nào đã yêu cầu không nhận sự liên lạc từ Người dùng. 
 • Cố tình gây trở ngại với bất kỳ Người dùng khác trong việc sử dụng Tính năng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ Ứng dụng HiTrade, nạp chồng, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “tạo bom mail”, hoặc “tạo sự cố”. 

III. Sử dụng các Tính năng HiTrade

 1. Tính năng HiTrade được sử dụng bởi: 
 • Người dùng
 • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hợp tác với HiTrade thông qua phần mềm HiTrade
 1. Tính khả dụng của Ứng dụng HiTrade 
 • Công Ty Cổ Phần HiTrade luôn hướng đến việc cung cấp Tính năng tốt nhất có thể cho Người dùng, tuy nhiên Công ty HiTrade không đảm bảo rằng các Tính năng tại Ứng dụng HiTrade đáp ứng tất cả yêu cầu của Người dùng. 
 • Công ty không thể bảo đảm Phần mềm HiTrade sẽ không có thiếu sót hoặc không có lỗi tại mọi thời điểm. Nếu có xảy ra thiếu sót tại Ứng dụng HiTrade, Người dùng  vui lòng thông tin tới Công ty thông qua email: [email protected]  hoặc hình thức khác được Công ty thông báo tại Ứng dụng HiTrade và Công ty sẽ khắc phục thiếu sót sớm nhất có thể. 
 • Việc truy cập của Người dùng vào Ứng dụng HiTrade có thể bị giới hạn cho việc sửa chữa, bảo trì hoặc giới thiệu nội dung, các tiện ích hoặc Tính năng mới. Công ty sẽ phục hồi quyền truy cập cho Người dùng ngay khi các sự kiện nêu trên kết thúc hoặc hướng dẫn Người dùng loại bỏ những sự kiện nêu trên. 
 1. Các Tính năng trên Ứng dụng HiTrade

Tại thời điểm có hiệu lực của Điều khoản này, các Tính năng được cung cấp, hỗ trợ tiếp cận thông qua Ứng dụng HiTrade bao gồm nhưng không giới hạn: Sản phẩm HiTrade và dịch vụ khách tùy theo hoạt động của HiTrade tại từng thời điểm. 

3.1. Sản phẩm HiTrade: 

Bao gồm các sản phẩm như được định nghĩa tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và được cung cấp tới Người dùng thông qua Ứng dụng HiTrade được phân chia thành các loại sản phẩm:

 • HiCommodity: Là sản phẩm cung cấp cho Người dùng nền tảng công nghệ tối ưu hoá việc Giao dịch Hàng hoá Phái sinh, cho phép Nhà đầu tư tự tin giao dịch mọi lúc, mọi nơi.  
 • HiEarn: là sản phẩm được cung cấp bởi HiTrade, trong đó Vốn Hợp Tác Kinh Doanh của Người dùng sẽ được sử dụng để mua các Sản phẩm Tài chính. Sản phẩm Kiếm tiền HiEarn hiện nay bao gồm có: Sản phẩm Kiếm tiền hàng ngày, Sản phẩm Kiếm tiền có kỳ hạn ba tháng, Sản phẩm Kiếm tiền có kỳ hạn mười hai tháng. Việc thay đổi Sản phẩm Kiếm tiền và nội dung Sản phẩm Kiếm tiền được thông báo trên Website tại từng thời điểm.
 • HiMargin: là sản phẩm được cung cấp bởi HiTrade, trong đó Vốn Hợp Tác Kinh Doanh của HiTrade sẽ được sử dụng để giao dịch hàng hóa. Người dùng sẽ quyết định việc lựa chọn, phân bổ Vốn Hợp Tác Kinh Doanh vào đầu tư giao dịch hàng hóa. Việc thay đổi Sản phẩm HiMargin và nội dung Sản phẩm HiMargin được thông báo trên Website tại từng thời điểm.

Tại thời điểm Người dùng đọc và chấp nhận các nội dung của Điều khoản này, Người dùng đồng thời xác nhận việc giao kết Hợp đồng Hợp tác kinh doanh với HiTrade theo như thông tin được giới thiệu tại Ứng dụng HiTrade bởi Công ty. Người dùng xác nhận việc đã hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng Sản phẩm HiTrade do HiTrade đưa ra tại Hợp đồng.

3.2. Tính năng khác 

Ngoài các sản phẩm cụ thể thuộc Tính năng HiTrade được nêu trên, tuỳ từng thời điểm và giai đoạn phát triển, HiTrade có thể tự mình hoặc phối hợp với các Đối tác để cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, khẩu vị rủi ro của HiTrade, của Người dùng. Việc sử dụng các sản phẩm này sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều khoản này, thông báo từ HiTrade và chính sách, thoả thuận giữa Người dùng và Đối tác tại thời điểm sử dụng sản phẩm.

 1. Các Điều khoản bổ sung áp dụng cho Người dùng 

4.1. Thông tin cá nhân của Người dùng 

 • Khi Người dùng đăng ký tại Ứng dụng HiTrade, Người dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo tài khoản và cung cấp cho HiTrade các thông tin nhất định bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email hợp lệ, thông tin cá nhân, thông tin giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng. 
 • Bất cứ Thông tin cá nhân nào Người dùng cung cấp phải chính xác, đầy đủ, được cập nhật và không gây hiểu lầm.
 • Người dùng thừa nhận và đồng ý một mình chịu trách nhiệm về hình thức, nội dung và tính xác thực của bất kỳ Thông tin cá nhân nào do Người dùng đăng tải trên Ứng dụng Hitrade. 
 • HiTrade có thể thu thập một số thông tin Người dùng nhất định và có thể liên hệ với Người dùng định kỳ. Ngoài ra, HiTrade được quyền tùy ý tuân theo các yêu cầu pháp lý, các yêu cầu từ cơ quan thi hành án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý, thậm chí sự tuân thủ này có thể bao gồm việc công bố một số thông tin Người dùng nhất định. 
 • Người dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả các thông tin do Người dùng cung cấp (Thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc thông tin tài khoản của Người dùng) sẽ được sử dụng nhằm mục đích đầu tư/cung cấp cho Đối tác với mục đích thực hiện Hợp đồng với Đối tác hoặc nhằm các mục đích khác theo chấp thuận của Người dùng. Các thông tin này tuân theo những quy định của Nhà Nước Việt Nam về dân sự, thương mại, đầu tư, chứng khoán và pháp luật bảo hiểm cũng như các quy định pháp luật khác có liên quan điều chỉnh (nếu có). 
 • Người dùng hiểu rằng tính chính xác, toàn vẹn của Thông tin cá nhân của Người dùng thuộc trách nhiệm duy nhất của người đã tạo ra Thông tin cá nhân này. HiTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót, giả mạo nào liên quan đến Thông tin cá nhân do Người dùng cung cấp cho HiTrade. 
 • Người dùng hiểu và thừa nhận rằng tất cả thông tin do Người dùng cung cấp và/hoặc thông tin Tài khoản HiTrade của Người dùng sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của HiTrade hoặc đối tác của HiTrade theo sự cho phép của Người dùng để thực hiện cung cấp các Tính năng cho Người dùng. 
 • HiTrade được phép xem xét và loại bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân của Người dùng nào, mà theo nhận định của Công ty, là vi phạm Điều khoản này, vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định, có tính chất lăng mạ, gây rối, xúc phạm hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các quyền, hoặc nguy hại hoặc đe dọa sự an toàn của Người dùng của Ứng dụng HiTrade. HiTrade có quyền trục xuất Người dùng và ngăn chặn quyền truy cập sau đó của họ tới Ứng dụng HiTrade và/hoặc sử dụng các Tính năng HiTrade khi vi phạm Điều khoản này hoặc vi phạm pháp luật, quy tắc hoặc quy định. 
 • HiTrade được phép thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Thông tin cá nhân của Người dùng khi tự xét thấy cần thiết hoặc thích hợp nếu HiTrade tin rằng Thông tin cá nhân của Người dùng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho HiTrade, gây thiệt hại đến thương hiệu HiTrade  hoặc hình ảnh công cộng, hoặc dẫn đến việc HiTrade  để mất Người dùng, tài sản, lợi nhuận. 
 • HiTrade không đại diện hoặc đảm bảo tính trung thực, chính xác, hoặc độ tin cậy của Thông tin cá nhân Người dùng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc khác được đăng bởi Người dùng cũng như không xác nhận bất kỳ ý kiến nào được thể hiện bởi Người dùng. 

4.2. Quản lý Tài khoản Người dùng 

4.2.1. Đăng ký 

 • Tất cả Người dùng có nhu cầu sử dụng Ứng dụng HiTrade đáp ứng điều kiện mở Tài khoản Người dùng đều có thể đăng ký Tài khoản HiTrade 
 • Người dùng phải bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các thông tin chi tiết mà Người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký. 
 • Người dùng phải thông báo ngay với Công ty khi có bất kỳ thay đổi thông tin đăng ký nào bằng việc cập nhật thông tin cá nhân của Người dùng để Công ty có thể liên lạc với Người dùng một cách hiệu quả. 

4.2.2. Mật khẩu và bảo mật 

 • Khi Người dùng đăng ký sử dụng Ứng dụng HiTrade, Người dùng sẽ được yêu cầu khởi tạo mật khẩu. Để tránh việc gian lận, Người dùng phải giữ mật khẩu này bảo mật và không được tiết lộ hoặc chia sẻ với bất kỳ người nào. Nếu Người dùng biết hoặc nghi ngờ người khác biết mật khẩu của Người dùng, Người dùng nên thông báo với Công ty ngay lập tức bằng cách liên hệ với Công ty qua email:  [email protected] hoặc các hình thức khác được Công ty đăng tải trên Ứng dụng HITrade. 
 • Nếu HiTrade có lý do để tin rằng có khả năng có hành vi vi phạm bảo mật hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng dụng HiTrade, Công ty có thể yêu cầu Người dùng thay đổi mật khẩu hoặc Công ty có thể tạm dừng Tài khoản Người dùng của Người dùng. 
 • Trường hợp Người dùng mất mật khẩu hoặc hoặc sử dụng không đúng mục đích Ứng dụng HiTrade: 
 • Người dùng phải chịu tất cả sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh;
 • Người dùng chịu trách nhiệm sẽ bồi thường hoàn toàn cho HiTrade trong trường hợp HiTrade phải chịu tổn thất hoặc thiệt hại; 
 • HiTrade có quyền nhưng không có nghĩa vụ hỗ trợ Người dùng lấy lại mật khẩu hoặc khắc phục các thiệt hại là hệ quả của việc bị mất mật khẩu, sử dụng không đúng mục đích Ứng dụng HiTrade của Người dùng. 

4.2.3. Quyền của HiTrade đối với Tài khoản Người dùng 

 • HiTrade có quyền khóa, xóa tài khoản và tất cả thông tin của Người dùng sau Thời gian ngủ đông ngay cả khi không được Người dùng đồng ý. 
 • Để duy trì Tài khoản người dùng và bảo vệ quyền lợi trong quá trình sử dụng Ứng dụng HiTrade, Người dùng phải nghiêm túc thực hiện xác minh danh tính (KYC) trong quá trình sử dụng Ứng dụng HiTrade theo yêu cầu của HiTrade. HiTrade căn cứ vào hành vi của Người dùng và quyết định phương án giải quyết đối với Tài khoản của Người dùng trong trường hợp Người dùng không thực hiện định danh thông tin cá nhân theo yêu cầu của HiTrade. 
 • Tài khoản ngân hàng Người dùng cung cấp cho HiTrade là tài khoản mà Người dùng sẽ nhận lại Vốn hợp tác kinh doanh từ HiTrade theo quy định tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Việc cung cấp, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của Người dùng phải tuân theo quy định của HiTrade từng thời kỳ. 
 • Công ty được phép tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký của Người dùng ngay khi Công ty thấy cần thiết hoặc nếu Người dùng vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Điều khoản này. Tùy vào tính nghiêm trọng của vi phạm mà HiTrade sẽ thông báo cho Người dùng về việc hủy bỏ đăng ký trước hoặc sau thời điểm hủy bỏ. 
 • Người dùng có thể hủy bỏ đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo tới Công ty bằng cách liên hệ tới email: [email protected]. Trong trường hợp này, Người dùng phải ngưng sử dụng Ứng dụng HiTrade. 
 • Việc tạm dừng hoặc hủy bỏ đăng ký và quyền sử dụng Ứng dụng HiTrade của Người dùng sẽ không ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý của các bên phát sinh trước hoặc tại thời điểm tạm dừng, hủy bỏ đăng ký Tài khoản theo quy định.

4.2.4. Quyền từ bỏ 

 • HiTrade không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin theo bất kỳ cách nào bị gây ra từ kết quả của sự gián đoạn, tạm dừng hoặc chấm dứt sử dụng Tính năng HiTrade hoặc Ứng dụng HiTrade phát sinh từ nhu cầu của Người dùng.
 • Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng HiTrade không cần thực hiện việc ký hợp đồng bằng giấy hay sử dụng chữ ký tươi để ghi nhận việc sử dụng Tính năng HiTrade của Người dùng. 
 • Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng mọi thao tác Người dùng thực hiện qua Ứng dụng HiTrade thông qua Tài khoản HiTrade của Người dùng là chính chủ, thay cho việc xác nhận bằng chữ ký tươi của Người dùng và đều có hiệu lực pháp lý.
 1. Trách nhiệm của HiTrade

5.1. Ứng dụng HiTrade đóng vai trò:  

 • Cung cấp ứng dụng phần mềm, công nghệ và Tính năng cần thiết giúp Người dùng có thể thực hiện hiệu quả việc cùng tham gia đầu tư theo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh hoăc sử dụng Tính năng khác.  
 • Đại diện Người dùng để liên lạc, thực hiện giao dịch và những công việc liên quan với các nhà cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng Hitrade dưới sự cho phép của Người dùng. 

5.2. Căn cứ theo chỉ định và yêu cầu của Người dùng đối với các Sản phẩm Tài chính trên Ứng dụng HiTrade/ Đơn vị quản lý đầu tư sẽ thực hiện việc đầu tư phù hợp vào các Sản phẩm tài chính theo quy định tại Hợp Đồng Hợp tác Kinh doanh ký với Người dùng. 

5.3. HiTrade cố gắng đảm bảo các tài liệu đăng trên Ứng dụng HiTrade được chính xác, uy tín và chất lượng cao, Công ty không thực hiện bất kỳ bảo đảm, bảo lãnh nào liên quan đến nội dung đó. Nếu HiTrade được thông báo về bất kỳ sự sai sót trong các tài liệu trên Ứng dụng HiTrade, Công ty sẽ nỗ lực sửa chữa sai sót trong thời gian sớm nhất có thể. 

5.4. Vui lòng lưu ý rằng có những rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở rủi ro thị trường rủi ro hệ thống, rủi ro nhân sự và/hoặc rủi ro tại quỹ/tổ chức tài chính, rủi ro sản phẩm nằm ngoài kiểm soát của HiTrade. Bằng nỗ lực của mình, HiTrade sẽ kiểm soát các rủi ro ở mức tối đa và Công ty mong rằng Người dùng thận trọng khi sử dụng Ứng dụng HiTrade. 

5.5. Ứng dụng HiTrade có thể chứa thông tin không chính xác phát sinh do lỗi đánh máy, lỗi giao diện của Ứng dụng HiTrade. HiTrade khuyến cáo Người dùng thường xuyên cập nhất các phiên bản mới nhất của Ứng dụng HiTrade nhằm đảm bảo việc sử dụng ứng dụng hiệu quả. 

5.6. Nếu Công ty vi phạm Điều khoản này, Công ty sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà Người dùng phải gánh chịu như là một kết quả trực tiếp và trong phạm vi là các hệ quả có thể được dự đoán trước cho cả hai bên tại thời điểm Người dùng sử dụng Ứng dụng HiTrade. 

5.7 Trách nhiệm pháp lý của Công ty trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ không bao gồm các khoản thiệt hại kinh tế như mất dữ liệu hoặc mất lợi nhuận xảy ra khi HiTrade đã hoàn thành đúng, đủ các trách nhiệm của mình trong mối quan hệ Hợp tác kinh doanh và trong quá trình cung cấp Tính năng cho Người dùng. 

5.8. Trách nhiệm tổng hợp của HiTrade đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc Người dùng sử dụng Ứng dụng HiTrade và/hoặc các Tính năng HiTrade được giới hạn tới thời điểm tài khoản của Người dùng đã hết hạn sử dụng, bị khóa, xóa khỏi hệ thống, cơ sở dữ liệu của HiTrade. 

5.9. Được hưởng Doanh thu và các loại Phí theo quy định tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh phát sinh từ hoạt động Hợp tác kinh doanh và từ việc hỗ trợ người dùng trên Ứng dụng HiTrade. 

5.10. HiTrade có trách nhiệm ngăn chặn việc rửa tiền hay tham nhũng, vậy nên nếu trong quá trình sử dụng các Tính năng của HiTrade mà Tài khoản Người dùng có dấu hiệu lạ thường và/hoặc khả nghi thì Tài khoản Người dùng sẽ bị HiTrade tạm khóa để kiểm tra với Người dùng, cơ quan điều tra liên quan hoặc/và cơ quan có thẩm quyền. 

 1. Các điều khoản khác 

6.1. Người dùng không được phép chuyển giao bất kỳ các quyền nào của Người dùng theo Điều khoản này cho người khác. Công ty được phép chuyển giao các quyền của HiTrade theo Điều khoản này cho cơ quan có thẩm quyền khi Công ty nhận thấy các quyền của Người dùng sẽ không bị ảnh hưởng. 

6.2. Người dùng hiểu rằng căn cứ theo chính sách, nhu cầu kinh doanh, biến động thị trường và đánh giá tính phù hợp của Người dùng với các Tính năng được cung cấp trên Ứng dụng HiTrade, Công ty có quyền hạn chế một hoặc một bộ phận Người dùng tiếp cận với những Tính năng cụ thể theo thể lệ, quy định của Tính năng tại thời điểm ra mắt trên Ứng dụng HiTrade. Hành động này trong mọi trường hợp không được coi là đối xử không công bằng giữa các Người dùng trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng HiTrade. 

6.3. Nếu Người dùng vi phạm Điều khoản này và HiTrade lựa chọn không truy cứu trách nhiệm của Người dùng, HiTrade vẫn sẽ có quyền sử dụng quyền và biện pháp sau đó hoặc trong bất kỳ tình huống nào khi Người dùng tiếp tục vi phạm Điều khoản này. 

6.4. HiTrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản này gây ra bởi các tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty. 

6.5. Nếu có bất kỳ quy định nào trong Điều khoản này được tòa án hoặc hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền tìm ra là không hợp lệ hoặc không khả thi, sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi của các quy định đó sẽ không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều khoản này và tất cả các nội dung không bị ảnh hưởng bởi sự vô hiệu hóa hoặc không thực thi đó sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. 

 1. Thời hạn và Chấm dứt hiệu lực 

7.1. Điều khoản này có đầy đủ hiệu lực và áp dụng điều chỉnh ngay khi Người dùng sử dụng Ứng dụng HiTrade. 

7.2. HiTrade có quyền loại bỏ Thông tin của Người dùng từ Ứng dụng HiTrade và lập tức chấm dứt đăng ký hoặc quyền truy cập của Người dùng tại Ứng dụng và/hoặc các Tính năng khác được cung cấp bởi HiTrade khi Người dùng vi phạm Điều khoản này hoặc nếu HiTrade không thể xác minh hoặc xác thực bất cứ thông tin nào mà Người dùng gửi đến khi đăng ký Ứng dụng HiTrade. 

7.3. Ngay cả khi Người dùng không còn là sử dụng Ứng dụng HiTrade, một số quy định nhất định tại Điều khoản này sẽ vẫn còn có hiệu lực theo phạm vi pháp luật cho phép. 

 1. Liên hệ 

8.1. HiTrade cam kết tôn trọng các quyền tự do của tất cả Người dùng. Mọi thắc mắc của Người dùng vui lòng liên hệ Công ty qua email: [email protected] hoặc qua các hình thức tiếp nhận chính thống khác được Công ty thông báo tại Ứng dụng HiTrade.

8.2. Công ty sẽ gửi thông báo cho Người dùng qua địa chỉ email Người dùng đã đăng ký. 

Đính kèm hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Xem chi tiết Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC tại đây : Hợp đồng BCC HiEarn-HiMargin

Tải ứng dụng và bắt đầu trải nghiệm

download HiTrade
download HiTrade

Công ty cổ phần HiTrade

Trụ sở: 110B Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoà Thuận Tây, Tp. Đà Nẵng

GPKD số 0402080083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/01/2021.

Liên hệ

Hotline: 02362.200.222

Email: [email protected]

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa và các sản phẩm khác sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương thức giao dịch này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và có thể gây thiệt hại nhiều hơn số vốn ban đầu. Quý khách nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Do đó quý khách nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm: 02 sản phẩm HiEarn, HiMargin được cung cấp độc lập bởi Công Ty Cổ Phần HiTrade. Không có bất kì liên quan gì tới (bao gồm nhưng không giới hạn): các đối tác, tổ chức, công ty mà HiTrade là thành viên và các hình thức hợp tác khác.