Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin

Cập nhật lần cuối ngày 17, tháng 09, năm 2021.

Chính sách bảo mật và sử dụng thông tin này (sau đây gọi chung là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần HiTrade (sau đây gọi chung là “HiTrade”, “Chúng tôi”, “Công ty”) thu thập, sử dụng, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng thông qua việc sử dụng Phần mềm, Website (sau đây được gọi chung là “Phần mềm” và “Website”), sản phẩm, tính năng khác của HiTrade (gọi chung là “Tính Năng”).

Chính Sách này áp dụng cho tất cả Người dùng sử dụng Tính Năng của HiTrade.

Dữ Liệu Cá Nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh của Người Dùng, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tích lũy.

 

Điều 1. Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân

HiTrade thu thập Dữ Liệu Cá Nhân về Người Dùng theo nhiều phương pháp được liệt kê dưới đây. HiTrade cũng có thể kết hợp các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu thập với những Dữ Liệu Cá Nhân HiTrade đang sở hữu.

(1) Người Dùng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho HiTrade

HiTrade thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi Người Dùng cung cấp nó một cách tự nguyện cho HiTrade. Ví dụ, Người Dùng có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng cho HiTrade khi:

Điền vào hồ sơ Người dùng hoặc mẫu đăng ký Người dùng;

 • Tương tác với các trang/kênh mạng xã hội của HiTrade;
 • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do HiTrade tổ chức;
 • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân;
 • Các thông tin để mua các sản phẩm tài chính do HiTrade cung cấp hoặc phân phối;
 • Điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát;
 • Khi Tính Năng của HiTrade được Người dùng sử dụng.

(2) Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường của Phần mềm, Website, Tính Năng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:

 • Thông tin giao dịch các sản phẩm tài chính khác, bao gồm không giới hạn ở phương thức thanh toán, tần suất tích lũy, đặt lệnh rút tiền, ....
 • Thông tin về cách Người Dùng tương tác với Phần mềm, Website hoặc Tính Năng của HiTrade (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
 • Phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
 • Thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, địa chỉ IP, tên tệp và phiên bản và nhận dạng quảng cáo);
 • Dữ Liệu Cá Nhân Người Dùng trao đổi trong quá trình tham gia vào cuộc trò chuyện, nêu quan điểm với những Người Dùng khác tại các Kênh truyền thông;
 • Dữ Liệu Cá Nhân Người Dùng nhập trong tin nhắn khi Người Dùng sử dụng tính năng giao tiếp trong Phần mềm của HiTrade.

(3) Từ các nguồn khác

Khi HiTrade thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ các nguồn khác, HiTrade đảm bảo rằng dữ liệu đó được chuyển đến HiTrade phù hợp theo luật pháp hiện hành. Những nguồn này bao gồm:

 • Từ các chương trình giới thiệu;
 • Từ các đối tác kinh doanh của HiTrade, bao gồm nhưng không giới hạn: nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc đối tác, các đơn vị cung cấp vụ thanh toán, các ngân hàng, các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, các công ty bảo hiểm, ...
 • Dữ liệu công khai có sẵn như báo chí, trang mạng, blog ;
 • Nguồn dữ liệu chính phủ;

(4) Khi Người Dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của một người khác cho HiTrade

Trong một số trường hợp, Người Dùng có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của Người Dùng) cho HiTrade để sử dụng các sản phẩm tài chính do HiTrade cung cấp. Nếu Người Dùng cung cấp cho HiTrade Dữ Liệu Cá Nhân của họ, Người Dùng cam đoan và đảm bảo rằng Người Dùng có và đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Chính Sách này.

HiTrade không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của

Người Dùng khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này, dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới HiTrade. Người Dùng đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho HiTrade đối với những khiếu kiện, khiếu nại này.

Điều 2. Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

HiTrade có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng cho các mục đích sau (“Mục Đích”).

(1) Cung cấp Tính Năng

Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện các sản phẩm và Tính Năng của HiTrade. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng để:

 • Cung cấp cho Người Dùng các Tính Năng xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của HiTrade;
 • Kích hoạt Người Dùng để sử dụng Hợp tác kinh doanh;
 • Tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của Người Dùng;
 • Xác minh danh tính của Người Dùng;
 • Xác nhận việc chuyển tiền vốn góp và nhận tiền rút vốn của Người dùng;
 • Đề xuất, và, cung cấp các sản phẩm tài chính và giải pháp quản lý gia sản cá nhân;
 • Kích hoạt các Tính Năng cá nhân hóa Phần mềm của Người Dùng, đánh giá về khẩu vị đầu tư và mức độ chịu rủi ro và các Tính Năng cá nhân hóa khác của Phần mềm;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Tính Năng, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
 • Bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Tính Năng và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Tính Năng;
 • Xử lý và quản lý phần thưởng của Người Dùng;
 • Xử lý, quản lý hoặc xác minh Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng đã đăng ký với HiTrade và cung cấp cho Người Dùng những lợi ích đăng ký cho người dùng;
 • Cho phép các đối tác của HiTrade quản lý và phân bổ nguồn lực;
 • Trong cách hoạt động phòng chống rửa tiền;
 • An toàn và bảo mật.

(2) HiTrade sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.

 • Điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
 • Theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của HiTrade;
 • Trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi;
 • Thông báo cho Người Dùng về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng;
 • Nghiên cứu phát triển và bảo mật.

HiTrade có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà HiTrade thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép HiTrade hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của Người Dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người Dùng, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Tính Năng của HiTrade, phát triển các sản phẩm và Tính Năng mới và tạo điều kiện cho các giải pháp tài chính và bảo hiểm.

(3) Mục đích pháp lý

HiTrade có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà HiTrade thu thập để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.

HiTrade cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng khi HiTrade được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của HiTrade hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.

 • Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
 • Thực thi Điều Khoản Sử Dụng Tính Năng của HiTrade hoặc các thỏa thuận khác;
 • Bảo vệ quyền hoặc tài sản của HiTrade trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp;
 • HiTrade cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của HiTrade bởi một công ty khác.

 

(4) Tiếp Thị và Quảng Bá

HiTrade có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng để tiếp thị cho HiTrade và các nhà tài trợ đối tác HiTrade, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại.

 • Gửi cho Người Dùng thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội;
 • Thông báo, mời và quản lý sự tham gia của Người Dùng vào các sự kiện hoặc hoạt động của HiTrade;
 • HiTrade có thể liên lạc tiếp thị như vậy với Người Dùng qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn, dịch vụ nhắn tin trực tuyến, thông báo tay và qua email.

Nếu Người Dùng muốn hủy đăng ký xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho mục đích tiếp thị và khuyến mại, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, Người Dùng cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Phần mềm.

Điều 3. Tiết Lộ Dữ Liệu Cá Nhân

HiTrade cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:

 • Với các đối tác HiTrade theo yêu cầu của Người Dùng;
 • Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của HiTrade như đơn vị kiểm toán, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác, bao gồm các đối tượng:
 • Bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ, bộ phận nghiệp vụ;
 • Kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
 • Nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
 • Đối tác tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng tiếp thị;
 • Nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
 • Các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với HiTrade hoặc thay mặt HiTrade;
 • Các đối tác thương nhân và vận tải;
 • Đối tác bảo hiểm và tài chính;
 • Với các cố vấn pháp lý của HiTrade và các cơ quan Chính phủ.
 • Các công ty chủ quản, công ty mẹ hoặc cổ đông, thành viên Ban điều hành hoặc bên thứ ba khác có thẩm quyền quản trị tới hoạt động kinh doanh và sản phẩm, Tính Năng HiTrade cung cấp cho Người Dùng;
 • HiTrade có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác có thẩm quyền được biết theo quy định pháp luật.

Điều 4.Lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân

HiTrade lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng trong suốt thời hạn mà Người Dùng duy trì tài khoản HiTrade. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng không còn cần thiết cho Mục Đích hoặc HiTrade không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng, HiTrade sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật và Riêng Tư này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận.

Điều 5. Cookies

HiTrade và các bên thứ ba mà HiTrade hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacons, web tag, 3 web script, các dữ liệu chia sẻ như HTML5 và Flash (còn có thể được gọi là “flash cookies”), công cụ định danh quảng cáo (bao gồm công cụ định danh di động như Apple’s IDFA hoặc Google Advertising ID) và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Trang Web và Phần mềm của Người Dùng. Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của Người Dùng, trong email mà HiTrade gửi cho Người Dùng, và trên các trang web của HiTrade. Cookies có thể truyền tải Dữ Liệu Cá Nhân về Người Dùng và việc sử dụng Tính Năng của Người Dùng, chẳng hạn như loại trình duyệt web của Người Dùng, tìm kiếm yêu thích, địa chỉ IP, dữ liệu có liên quan đến quảng cáo mà được trình chiếu cho Người Dùng hoặc được Người Dùng bấm vào, và ngày giờ sử dụng của Người Dùng. Cookies có thể được lưu trữ trong từng phần cụ thể.

HiTrade có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Website và Phần mềm để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà HiTrade tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về Người Dùng từ các nguồn khác. HiTrade không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.

Ngoài ra, HiTrade có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân không thể nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu vị trí, số nhận dạng quảng cáo hoặc hàm mật mã của số nhận dạng tài khoản chung (như địa chỉ email), để tạo điều kiện hiển thị quảng cáo.

Nếu Người Dùng không muốn Dữ Liệu Cá Nhân của mình được thu thập

thông qua Cookies trên Website, Người Dùng có thể tắt cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookie, bằng cách xóa lịch sử duyệt web và xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của Người Dùng. Người Dùng cũng có thể giới hạn việc chia sẻ của HiTrade về một số Dữ Liệu Cá Nhân này thông qua cài đặt thiết bị di động của Người Dùng hoặc bằng cách gửi thông tin chi tiết của Người Dùng tại đây.

Điều 6. Sửa đổi và cập nhật

HiTrade có quyền sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Chính Sách này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Chính Sách cập nhật trên Website. Bằng cách tiếp tục sử dụng Phần mềm, Website hoặc Tính Năng, mua sản phẩm từ HiTrade hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với HiTrade sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Chính Sách này, Người Dùng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.

Đính kèm hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Xem chi tiết hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC tại đây : hợp đồng BCC

Tải ứng dụng và bắt đầu trải nghiệm

download HiTrade
download HiTrade

Công ty cổ phần HiTrade

Trụ sở: 110B Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoà Thuận Tây, Tp. Đà Nẵng

GPKD số 0402080083 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 20/01/2021.

Liên hệ

Hotline: 02362.200.222

Email: [email protected]

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hàng hóa và các sản phẩm khác sử dụng đòn bẩy, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phương thức giao dịch này không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư và có thể gây thiệt hại nhiều hơn số vốn ban đầu. Quý khách nên cân nhắc dựa trên điều kiện giao dịch, kiến thức và khả năng tài chính. Thông tin thị trường, quan điểm và khuyến nghị đầu tư có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Do đó quý khách nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm: 02 sản phẩm HiEarn, HiMargin được cung cấp độc lập bởi Công Ty Cổ Phần HiTrade. Không có bất kì liên quan gì tới (bao gồm nhưng không giới hạn): các đối tác, tổ chức, công ty mà HiTrade là thành viên và các hình thức hợp tác khác.