Báo Cáo Tài Chính Là Gì? 5 Cách Đọc Được Một Bản Báo Cáo Tài Chính

Nếu bạn muốn tìm hiểu về một doanh nghiệp, thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là đọc báo cáo tài chính. Bởi nó bao gồm các thông tin liên qua đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như tài sản, nợ,.. Trong bài viết dưới đây, Hitrade sẽ giúp bạn hiểu được cơ bản báo cáo tài chính là gì và làm thế nào để đọc các phân tích tài chính.

1. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các bản ghi chép về các hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động tài chính của một công ty. Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty, v.v. để đảm bảo tính chính xác. Báo cáo tài chính được tạo ra để dành cho các mục đích thuế, tài chính hoặc đầu tư.

Báo cáo tài chính bao gồm:

Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán cung cấp cái nhìn tổng quan về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu chứng khoán.

Báo cáo thu nhập
Báo cáo thu nhập chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một thời kỳ cụ thể. Khi các chi phí đã trừ đi doanh thu, báo cáo sẽ ra một con số lợi nhuận của công ty được gọi là thu nhập ròng.

Xem Thêm:  Kế Toán Bán Hàng Là Gì? Vai Trò Của Kế Toán Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CFS) đo lường mức độ một công ty tạo ra tiền mặt để thanh toán các khoản nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.

báo cáo tài chínhBáo cáo tài chinh là gì?

2. Cách đọc Báo cáo tài chính như thế nào?

Các nhà đầu tư và nhà phân tích tài chính dựa vào dữ liệu tài chính để phân tích hoạt động của công ty và đưa ra dự đoán tương lai của giá cổ phiếu công ty. Báo cáo tài chính là một trong những nguồn quan trọng nhất của dữ liệu tài chính. Các báo cáo tài chính được các nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường sử dụng để đánh giá sức khỏe tài chính và tiềm năng thu nhập của một công ty.

2.1. Cách đọc Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thể hiện “giá trị sổ sách” của một công ty. Bảng cân đối kế toán cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Bảng cân đối kế toán cũng cung cấp thông tin được sử dụng để tính toán tỷ suất sinh lợi và đánh giá cấu trúc vốn, sử dụng phương trình kế toán: Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu.

Trong đó:
Tài sản là bất cứ thứ gì  công ty sở hữu với giá trị có thể định lượng được.

Nợ phải trả là khoản tiền mà công ty phải trả, chẳng hạn như chi phí trả lương chưa thanh toán, các khoản thanh toán nợ, tiền thuê nhà và điện nước, trái phiếu phải trả và thuế.

Xem Thêm:  Đầu Tư Gì Khi Lạm Phát Tăng Cao? 6 Cách Tiền Đẻ Ra Tiền Cực Hiệu Quả

Vốn chủ sở hữu đề cập đến giá trị ròng của một công ty. Đó là số tiền còn lại nếu tất cả tài sản được bán và tất cả các khoản nợ phải trả được thanh toán. Số tiền này thuộc về các cổ đông, có thể là chủ sở hữu tư nhân hoặc nhà đầu tư đại chúng.

Bảng cân đối kế toán không cung cấp thông tin về xu hướng, đó là lý do tại sao bạn cần kiểm tra các báo cáo tài chính khác, bao gồm báo cáo thu nhập và lưu chuyển tiền tệ, để hiểu đầy đủ về tình hình tài chính của công ty.
bảng báo cáo tài chính

Làm thế nào để đọc báo cáo tài chính?

2.2. Cách đọc Báo cáo thu nhập

Báo cáo thu nhập, còn được gọi là báo cáo lãi và lỗ (P&L), tóm tắt tác động tích lũy của các giao dịch doanh thu, lãi, chi phí và lỗ trong một khoảng thời gian nhất định. Tài liệu này thường được chia sẻ như một phần của báo cáo hàng quý và hàng năm, đồng thời cho thấy các xu hướng tài chính, hoạt động kinh doanh (doanh thu và chi phí) và các so sánh trong các giai đoạn đã định.

Báo cáo thu nhập thường bao gồm các thông tin sau:

Doanh thu: Số tiền doanh nghiệp thu được
Chi phí: Số tiền doanh nghiệp chi tiêu
Giá vốn hàng bán (COGS): Chi phí của các bộ phận cấu thành để tạo ra bất cứ thứ gì doanh nghiệp bán được
Lợi nhuận gộp: Tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán
Thu nhập hoạt động: Lợi nhuận gộp trừ đi chi phí hoạt động
Thu nhập trước thuế: Thu nhập hoạt động trừ chi phí phi hoạt động
Thu nhập ròng: Thu nhập trước thuế
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): Chia thu nhập ròng cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Khấu hao: Mức độ mà tài sản (ví dụ, thiết bị cũ) bị mất giá trị theo thời gian
EBITDA: Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao

Xem Thêm:  Vốn Tự Có Là Gì? Cách Xoay Vòng Vốn Tự Có Trong Kinh Doanh

2.3. Cách đọc Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cung cấp một bức tranh chi tiết về những khoản tiền mặt đã được chi ra của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, được gọi là kỳ kế toán. Nó thể hiện khả năng hoạt động của một tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn, dựa trên lượng tiền mặt đang chảy vào và ra khỏi công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Hoạt động kinh doanh trình bày chi tiết dòng tiền được tạo ra khi công ty cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ bao gồm cả doanh thu và chi phí. Hoạt động đầu tư là dòng tiền từ việc mua hoặc bán tài sản, thường ở dạng tài sản vật chất, chẳng hạn như bất động sản hoặc xe cộ;  Tài sản phi vật chất, như bằng sáng chế. Hoạt động tài chính chi tiết hóa dòng tiền từ cả các khoản nợ và vốn chủ sở hữu.

Hy vọng với bài viết này bạn đã hiểu được báo cáo tài chính là gì, và làm thế nào để đọc các báo cáo tài chính. Đừng quên ghé thăm Blog của Hitrade thường xuyên để cập nhật các thông tin hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *