Bước giá

1

Lãi lỗ 1 bước giá

10

Bước giá 24h

NaN

Lãi lỗ 24h

NaN

Tải ứng dụng để xem toàn bộ 35 mặt hàng và giao dịch ngay

Download HiTrade
Download HiTrade

Sổ lệnh

Giá
Khối lượng
0

Lịch sử thị trường

Thời gian
Giá
Khối lượng