Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền Là Gì? Trader Cần Vận Dụng Như Thế Nào Cho Hiệu Quả?

Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, có 2 ngày quan trọng đặc biệt thường được nhắc đến mà nhiều nhà đầu tư chưa thực sự hiểu rõ. Đó chính là: Ngày giao dịch không hưởng quyền cùng với Ngày đăng ký cuối cùng. Vậy, ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ngày đăng ký cuối cùng? Hãy cùng tìm hiểu về 2 ngày đặc biệt này trong bài viết dưới đây.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Có một điều khá phổ biến thường xuyên xảy ra đó là giá cổ phiếu của một công ty sẽ tăng bằng mức cổ tức dự kiến vào ngày giao dịch không hưởng quyền và giảm ngay sau thời gian  đó bằng một khoản giá trị tương đương, điều này phản ánh sự giảm giá trị cổ phiếu của hầu hết các nhà đầu tư sau khi cổ tức đã được trả.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có thể muốn lựa chọn bán cổ phiếu mà họ sở hữu nhưng vẫn nhận được cổ tức được công bố. Trong trường hợp đó, các nhà đầu tư tài chính sẽ thường có xu hướng giữ cổ phiếu cho đến đúng lúc ngày giao dịch không hưởng quyền.

Khái niệm

Ngày giao dịch không được cho phép hưởng quyền cổ tức trong tiếng Anh là Ex-Dividend Date.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? Ngày đăng ký cuối cùng là gì? Làm sao để xác định?

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức chính là ngày mà theo quy định nếu vào ngày này khi nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán các phần cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận được cổ tức. Tính chất của giao dịch và thời điểm lựa chọn có ảnh hưởng nhất định đến các mức cổ tức được nhận.

Tùy vào thực tế đã cho phản ánh, có thể bên bán sẽ nhận được cổ tức của thời điểm ngày giao dịch này. Trong khi bên mua thì hoàn toàn không. Khi đó, dù là tại ngày giao dịch nào đã được diễn ra, nhưng các lợi ích có thể nhận về qua cổ tức không được phép chuyển giao đồng thời.

Để đảm bảo hoàn toàn cho các lợi ích của mình, các bên trong giao dịch cũng cần quan tâm đến những ngày không hưởng quyền cổ tức. Từ đó đảm bảo có thể cân đối lợi ích cho các bên vói các cổ tức được chuyển giao một cách hợp lý.

Với tính chất của các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu. Họ cũng luôn cần thời gian trong tính toán hay xác định các lợi nhuận cho các khoản đầu tư. Và theo đó, các giai đoạn thay đổi khác nhau được phản ánh. Trong đó, ngày ranh giới giữa các giai đoạn thật sự khác nhau giúp xác định các giá trị cho cổ tức. Và đó cũng sẽ luôn đồng thời được xác định là ngày giao dịch không thể hưởng quyền cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và cách tra cứu. - TVCK

Cách hiểu đơn giản

Cần hiểu là vào chính ngày này các cổ tức được nhận bởi một trong hai bên khi ở quan hệ mua bán. Trong khi bên còn lại thì lại không. Nó vẫn đảm bảo cho các loại cổ tức được chia trong lợi nhuận của công ty dành đến với các cổ đông. Tuy nhiên, người được nhận lại các giá trị này được quan tâm.

Thông thường, trong ngày này nếu như các giao dịch được diễn ra, bên bán vẫn hoàn toàn có quyền nhận về các giá trị cổ tức. Nó được xem như là ngày cuối cùng mà họ nhận những lợi ích hợp pháp được tính toán với khoản đầu tư. Kể từ ngày sau đó, lợi ích mới nảy sinh được chuyển giao cho bên mua cổ phiếu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhìn chung là ngày mà theo quy định nếu vào đúng ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì sẽ không có quyền được nhận cổ tức hoặc các quyền kèm theo. Các quyền này sẽ không được chuyển giao đồng thời tại đúng ngày diễn ra giao dịch. Cho nên các quyền lợi liên quan có thể không được đảm bảo khi mua hay bán giao dịch các cổ phiếu. Nó phản ánh các tính chất xác định giá trị cho những khoản đầu tư được mua bán trên thị trường.

5 Steps To Build A Powerful Editorial Calendar For Your Business

Bản chất ngày giao dịch không hưởng quyền

Hàng năm, theo định kì công ty cổ phần đều sẽ tổ chức thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông. Thông thường là định kì 3 tháng, 6 tháng hoặc theo thời gian một năm. Như vậy các khoản thời gian này sẽ là thời gian được xác định với ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Trong đó, với ngày đúng thuộc giai đoạn này, các cổ tức cũng sẽ được đảm bảo cho người đang có tính chất sở hữu các cổ phiếu. Nếu các giao dịch diễn ra, cần phải quan tâm đến ngày tiến hành giao dịch. Để có thể xác định một cách chính xác chủ sở hữu đối với cổ tức sẽ được công ty chi trả.

Xem Thêm:  Mô Hình Nến Nhật Là Gì? Cách Đọc Hiểu Mô Hình Nến Nhật Chỉ Trong 5 Phút!

Khi một công ty cổ phần công bố trả cố tức cho cổ đông. Công ty thường gửi thông báo tuyên bố trả cổ tức. Mang đến các thông báo xác định và nhấn mạnh thời gian xác định. Để xác định cụ thể cổ đông được quyền hưởng cổ tức, công ty cổ phần sẽ thực hiện công bố ngày đăng kí sở hữu (Record Date). Với ngày đó, các tính chất về việc sở hữu được thể hiện với cổ đông một cách nhất định. Nhà đầu tư đó cũng cần phải có những tính chất trong nắm giữ cổ phiếu của công ty thông qua các loại giấy tờ xác nhận.

Trên cơ sở đó, những nhà đầu tư nào có tên trong Sổ cổ đông của các công ty cổ phần vào ngày thực hiện đăng kí sở hữu là cổ đông được nhận cổ tức. Đảm bảo cho các tính chất sở hữu cũng như mang lại những quyền lợi rõ ràng cho cổ đông. Khi đó, trong các khoảng thời gian nhất định, cổ tức sẽ được chia cho người đang đứng tên sở hữu. Và đương nhiên thực hiện các giao dịch diễn ra cũng cần tuân thủ tính chất đăng ký cổ đông. Đảm bảo cho chủ sở hữu mới sau khi được công ty công nhận trong tính chất sở hữu đối với cổ phần.

Custom Calendar Printing | Personalize and Order with Canva

Cổ phiếu của công ty cũng sẽ thường xuyên được mua đi bán lại trên nhiều thị trường. Tính chất đa dạng thể hiện trong nhu cầu chuyển nhượng giúp các bên tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên lợi nhuận mới tính này lại cần đảm bảo với tính chất sở hữu. Và do vậy cũng thường xuyên có nhiều sự thay đổi giữa quyền sở hữu cổ phiếu. Các quyền trong sở hữu cần thực sự đảm bảo cho nhu cầu tìm kiếm các lợi nhuận qua mua bán qua lại cổ phiếu.

Tính chất phản ánh cụ thể

Mặt khác, khi giao dịch xảy ra chỉ trong một ngày nhất định – ngày giao dịch (được kí hiệu là T). Thì phải sau một số ngày qua làm việc mới có thể hoàn tất việc thanh toán – ngày thanh toán (T+x). Cũng được hiểu nôm na là khoảng thời gian để sở giao dịch hoàn tất thủ tục. Sau đó thì tên đăng ký của bên mua mới được ghi vào Sổ cổ đông. Các giấy tờ phản ánh chủ sở hữu cũng sẽ là căn cứ để các quyền hay lợi ích được thực hiện tương ứng.

Do vậy, khi nhà đầu tư thực heienj mua chứng khoán chưa có tên trong danh sách cổ đông vào đúng ngày đăng kí sở hữu thì không được quyền nhận cổ tức. Các tính chất quan trọng trong lợi ích không được thực hiện. Bên cạnh các nghĩa vụ vẫn chưa được hoàn thành.

Chứng khoán đảo chiều tăng 24 điểm - VnExpress Kinh doanh

Căn cứ vào chu kì thực hiện việc thanh toán, Sở giao dịch công bố thời gian ngày giao dịch không được hưởng cổ tức (Ex – Devidend date) chẳng hạn như tính theo chu kì thanh toán T+2. Người đầu tư mua các loại cổ phiếu trước ngày đăng kí sở hữu là một ngày làm việc nhưng sẽ không có tên trong sổ cổ đông. Đơn giản chỉ là bởi tính chất của quyền sở hữu cổ phiếu vẫn đang thực sự được ghi nhận cho bên bán. Giao dịch hiện tại chưa được thanh toán, không đảm bảo cho tính chất chuyển giao đầy đủ quyền hay nghĩa vụ trên thực tế. Vì thế bên mua cũng sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, mỗi khi cổ phiếu được giao dịch thì giá trị bán của cổ phiếu sẽ được Sở giao dịch điều chỉnh giảm đi một số tiền sao cho tương ứng với giá trị của cổ tức sẽ trả cho cổ công. Các điều chỉnh giúp cho các giá trị cho bên mua có thể nhận được là luôn được đảm bảo. Cùng với phản ánh về các giá trị cho cổ phiếu, giá trị này thường được cân đối và phản ánh trong ngày đó.

Tương tự như vậy, trường hợp nào mà công ty phát hành thêm cổ phiếu mới chỉ để huy động vốn và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông thời điểm hiện hành. Người đầu tư thực hiện mua cổ phiếu sẽ không được hưởng quyền ưu tiên mua vào đúng ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu (Ex – Right Date). Các bên cũng cần xác định chính xác các ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức để đảm bảo đầy đủ các lợi ích muốn nhận về. Thông qua cân đối các lợi ích quan trọng thực hiện trong giao dịch thực tế.

Chứng khoán tuần này vẫn chịu ảnh hưởng của thị trường quốc tế - DNTT online

Ngày giao dịch không hưởng quyền thực tế là một thuật ngữ thuộc lĩnh vực đầu tư liên quan đến thời điểm thực hiện trả cổ tức của các tập đoàn hoặc công ty tham gia mà thường được tính từ ngày đầu tiên sau khi Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố trả cổ tức, và các nhà đầu tư đang sở hữu cổ phiếu chứng khoán công ty sẽ không được hưởng các quyền liên quan ví dụ như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu được phát hành thêm, quyền tham dự vào Đại hội đồng cổ đông,…

Xem Thêm:  50+ Mẫu Nến Đảo Chiều Mạnh Rõ Nhất Trong Giao Dịch Trader Cần Biết

Là ngày giao dịch mà các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu sẽ không nhận được các quyền lợi chủ yếu của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền tham dự vào trong ĐHCĐ hay quyền mua cổ phiếu phát hành thêm… Mục đích của chính ngày này là để các doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông (đang hợp pháp sở hữu cổ phiếu) để thực hiện quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng được hiểu là ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách số khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện trao trả các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt tên trong danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu các phần chứng khoán sẽ được quyền nhận cổ tức, quyền được phép mua cổ phiếu phát hành thêm.

OneCalendar - Discover the best calendar app of 2022

Ngày này sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu thực tế chứng khoán để thực hiện quyền của cổ đông. Tại ngày chính thức chốt danh sách, cổ đông có tên trong danh sách này cũng sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền tham dự vào trong ĐHCĐ, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Ngày đăng ký cuối cùng cũng chính là ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch không hưởng quyền.

Tại sao lại xuất hiện ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền?

Theo quy định của pháp luật, thời hạn thanh toán là T+2 đối với hầu hết các giao dịch bình thường. Tức là sau 02 ngày làm việc, thì chứng khoán tài chính hoặc tiền sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu trước hoặc sau Ngày đăng ký cuối cùng (ngày được chốt danh sách) thì sẽ không có tên trong danh sách, vì quá trình giao dịch chưa được thanh toán, nên nhà đầu tư sẽ thật sự không được hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và những điều cần biết

Để có tên thực chứng trong danh sách cổ đông được hưởng quyền thì nhà đầu tư cần phải mua cổ phiếu TRƯỚC Ngày giao dịch không hưởng quyền.

Nếu nhà đầu tư thực hiện việc mua cổ phiếu của công ty trước thời gian ngày giao dịch không hưởng quyền, thì nhà đầu tư sẽ được có quyền nhận các khoản thanh toán cổ tức, thông tin mua cũng sẽ được gửi cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách. Khi đó, công ty cũng sẽ tính rằng nhà đầu tư là một trong những cổ đông hiện hữu.

Ngược lại, trong những trường hợp nhà đầu tư lựa chọn mua cổ phiếu vào đúng hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền, thông tin mua bán sẽ không được gửi đến cho đại lý chuyển nhượng trước ngày chốt danh sách cổ đông, vì vậy nhà đầu tư sẽ không thể có được quyền nhận cổ tức hiện tại.

Dựa vào ngày quyết định chốt danh sách cổ đông, hay còn gọi là ngày đăng ký cuối cùng mà có thể xác định được tính đủ điều kiện của việc chia cổ tức, và mỗi một cổ đông có tên trong danh sách sổ đăng ký vào ngày chốt danh sách sẽ được hưởng cổ tức. Qua đó, ban điều hành công ty cũng có thể xác định ai sẽ nhận được báo cáo chứng khoán và các thông tin tài chính nào đó khác liên quan đến khoản đầu tư của công ty đó.

Hiện tại, hầu hết các thị trường đầu tư tài chính phát triển đều sử dụng chu kỳ thanh toán tính theo T + 2 (Xem lại kiến thức cơ bản về chứng khoán) . Khi nhà đầu tư có thể nhận được cổ tức, việc thanh toán cần phải hoàn thành vào hoặc trước đúng ngày đăng ký cuối cùng. Thông thường, cần phải thực hiện mất 3 ngày để giải quyết thanh toán, ngày bắt đầu giao dịch (T) cộng với hai ngày chính thức làm việc và ngày làm việc thứ 2 chính là ngày thanh toán.

Ví dụ cụ thể ngày giao dịch không hưởng quyền

Một doanh nghiệp đã đưa ra công bố tạm ứng chi trả cổ tức tỷ lệ 15% (tương ứng 1.500 đồng/CP).

Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày 6/6 (thứ 6). Ngày đăng ký cuối cùng sẽ tính là ngày 9/6 (thứ 2).

Như vậy, nếu như mà một nhà đầu tư mua cổ phiếu công ty từ ngày 6/6 trở đi thì sẽ không thể nhận được quyền hưởng cổ tức lần này.

Muốn nhận được cổ tức, nhà đầu tư sẽ cần mua cổ phiếu trước ngày 6/6. Vì vào ngày 9/6, tất cả các cổ đông có tên trong sổ đăng ký mới là người nhận được quyền nhận cổ tức trên.

Chia cổ tức bằng tiền mặt cổ làm giảm giá cổ phiếu không?

Ví dụ khác là khi ngày 16/02 là ngày đăng ký cuối cùng thì sẽ tính được ngày 15/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền:

Khi nhà đầu tư thực hiện mua chứng khoán ngày 14/02, thì ngày chứng khoán về sẽ là ngày 16/02. Tức là khi thực hiện chốt quyền, nhà đầu tư sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

Xem Thêm:  Bình Ổn Giá Là Gì? Những Biện Pháp Thực Hiện Bình Ổn Giá Theo Quy Định Mới Nhất

Nếu nhà đầu tư thực hiện mua chứng khoán ngày 15/02, thì ngày chứng khoán về sẽ là ngày 17/02 sau ngày đăng ký cuối cùng vì vậy sẽ không được hưởng quyền

Lưu ý thêm rằng ngày giao dịch không hưởng quyền cũng sẽ là ngày làm việc trước ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức, vậy nên các ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc ngày lễ tết cũng cần được loại ra để có thể xác định đúng ngày giao dịch không hưởng quyền.

5 creative print calendar ideas - drupa

Áp dụng thế nào để đầu tư chứng khoán thành công?

“Săn cổ phiếu trả cổ tức” chính là một trong những chiến lược quan trọng được nhiều nhà đầu tư thực hiện.

  • Đối với phân tích kỹ thuật: Khi có được thông tin chia cổ tức khủng hoặc tỷ suất cổ tức cực cao thì thông thường sẽ ảnh hưởng tích cực đến trị giá cổ phiếu. Hãy trang bị cho bản thân những kiến thức về phân tích kỹ thuật trọng điểm để có thể nắm bắt cơ hội:
  • Đối với phân tích cơ bản: Mua cổ phiếu có tỷ suất cổ tức ở mức cao hơn lãi suất gửi ngân hàng: thường phù hợp với những nhà đầu tư chứng khoán mới. Hoặc người đầu tư cũng có thể áp dụng để định giá cổ phiếu.

Trong hoạt động đầu tư, các giá trị có thể nhận về với cổ tức được quan tâm. Tuy nhiên, các giao dịch cũng được thực hiện cần quan tâm đến yếu tố thời điểm. Bởi phản ánh đối với các ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức có thể thực sự ảnh hưởng đến lợi ích của một trong hai bên. Các bên muốn có thể hài hòa lợi ích như thỏa thuận cần thực hiện giao dịch với thời điểm thật sự phù hợp. Theo như tên gọi, ngày giao dịch không hưởng quyền có thể không mang đến cổ tứ được nhận cho bên mua. Mà bên thực hiện bán vẫn được xác nhận với chủ sở hữu nên vẫn  được hưởng cổ tức của ngày đó.

Căn cứ vào tính toán chu kì thanh toán và ngày đăng kí sở hữu đối với các tài khoản đầu tư. Cũng như dựa vào tính chất cho hoạt động cần thực hiện để có thể chuyển quyền sở hữu. Sở giao dịch cũng sẽ công bố ngày giao dịch không được hưởng quyền. Đây được xem là ngày làm việc của sở để thực hiện chuyển giao quyền sở hữu cho các nhà đầu tư mới. Đồng thời trong ngày giao dịch không hưởng quyền này, Sở giao dịch sẽ tiến hành điều chỉnh giảm giá loại cổ phiếu đó tương ứng với các mức giá trị của quyền mua cổ phiếu đó.

Các thay đổi này hiện cũng được thực hiện trong hoạt động cần thiết. Trong khoảng thời gian xác định này, các tính chất lợi nhuận vẫn được tiếp tục phản ánh. Ngoài ra, cần phải thật sự quan tâm đến chủ sở hữu của những cổ tức được xác định.

Bên mua khi đã quyết định thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu. Ngoài thực hiện các nghĩa vụ quan trọng mua với bên bán, cần đảm bảo quyền thông qua việc có thể được ghi tên vào làm cổ đông của doanh nghiệp. Do đó các bên có thể tự mình cân đối và xem xét cổ tức được chia cho ai để hoàn thành cân đối chi phí trong giao dịch.

Chứng khoán ngày 20/3: Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh | Chứng khoán | Vietnam+ (VietnamPlus)

Khi cổ phiếu có thể được thông báo chia cổ tức bằng tiền mặt thì vào ngày giao dịch không được hưởng quyền hay chính xác hơn gọi là ngày giao dịch mà bên mua cổ phiếu không hưởng quyền thì giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh cho đến giảm tương ứng với giá trị cổ tức được chia.

Ví dụ cụ thể:

Cổ phiếu trên sàn HoSE có mức giá thị trường hiện tại là 15.000 đ/cp vào cuối ngày thực hiện giao dịch trước đó, được thông báo chia các cổ tức 1.000 đồng/cp. Như vậy khi đó Sở giao dịch sẽ thực hiện các biện pháp điều chỉnh giá hợp lý. Thì vào ngày giao dịch không được hưởng quyền, giá cả tham chiếu đầu ngày của cổ phiếu sẽ còn 14.000 đ/cp. Giá trị này cũng được phản ánh trong một hoặc hai ngày nhất định quan trọng trong tính chất hoạt động.

Vào ngày giao dịch không hưởng quyền đó, nếu nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu và bán nó đi trong ngày này thì nhà đầu tư vẫn được nhận cổ tức. Còn người mua thì lại không nhận được phần cổ tức. Nó được hiểu là bởi vì tại thời điểm đó, tên của người mua vẫn chưa được ghi vào trong Sổ cổ đông. Thay vào đó thì bên bán hiện tại đang đứng tên sở hữu cổ phiếu.

7 success tips for small business owners — The Small Business Site

Đương nhiên các lợi nhuận về phần đầu tư thể hiện qua cổ tức phải được chia cho cả bên bán. Và nếu các giao dịch có thể được thực hiện trong ngày đó, các bên hoàn toàn có thể cân nhắc xác định lợi nhuận được chia như thế nào. Từ đó cân đối được rõ ràng các chi phí giao dịch phù hợp. Đảm bảo cho phù hợp với quyền lợi sở hữu mới đối với bên mua.

Trên đây là nội dung phân tích cụ thể về chủ đề Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?. Các bên khi thực hiện đầu tư phải cân nhắc ngày giao dịch và tự mình cân đối và xem xét cổ tức được chia cho ai. Hi vọng các nội dung trên sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn và tiếp tục đầu tư thành công thu được nhiều lợi nhuận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *