Vốn Tự Có Là Gì? Cách Xoay Vòng Vốn Tự Có Trong Kinh Doanh

Vốn tự có là một trong những khoản vốn có vai trò quan trọng trong mọi công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vốn tự có là gì? Nguồn vốn này từ đâu mà xuất hiện? Để biết thêm thông tin chi tiết về khái niệm vốn tự có, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bài viết này.

Vốn Tự Có Được Hiểu Là Như Thế Nào?

Vốn tự có hay còn gọi là vốn của chủ sở hữu. Đây được xem là một trong những loại vốn quan trọng, được điều cấp trong cơ cấu vốn tại toàn bộ ngân hàng thương mại. Không chỉ thế, đây cũng là nguồn vốn do ngân hàng thương mại cung cấp. Vốn tự có là một trong những nguồn vốn được đánh giá chiếm tỉ  trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, nó lại có tính chất quyết định đến sự hình thành cũng như tồn tại vốn của ngân hàng. Đặc biệt, nguồn vốn này mang lại tính ổn định cực kỳ cao cho ngân hàng thương mại.

Hơn nữa, nguồn vốn tự có hình thành nên vốn chủ sở hữu sẽ bao gồm như sau:

 • Vốn điều lệ

 • Các khoản chênh lệch do quá trình đánh giá tài sản

 • Chênh lệch tỷ giá theo quy định đối với pháp luật

 • Các quỹ dự trữ để bổ sung cho vốn điều lệ

 • Quỹ đầu tư cũng như phát triển nghiệp vụ

 • Quỹ dự phòng tài chính

 • Lợi nhuận chưa được phân phối

Không chỉ thế, vốn điều lệ còn được biết tới là một trong những khoản vốn được hình thành khi ngân hàng mới thành lập. Đặc biệt, vốn điều lệ sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng số vốn pháp định. Vốn pháp lý định được hiểu là mức vốn tối thiểu cần có, nhất là khi thành lập một ngân hàng do pháp luật quy định.

Bên cạnh đó, trong toàn bộ các ngân hàng thương mại cổ phần, vốn điều lệ đã được tạo lập từ sự đóng góp của đa dạng các cổ đông sáng lập. Đặc biệt là khi thành lập ngân hàng, thông qua việc mua cổ phần hoặc việc phát hành thêm cổ phiếu thì vốn tự có sẽ được xuất hiện tại đây.

Đây được đánh giá khá tích cực khi chúng ta so sánh các ngân hàng thương mại cổ phần với những ngân hàng thương mại quốc dân. Điều này, chúng ta có thể thấy vốn điều lệ là do nhà nước cung cấp.

Xem Thêm:  Báo Cáo Tài Chính Là Gì? 5 Cách Đọc Được Một Bản Báo Cáo Tài Chính

Không chỉ thế, vốn chủ sở hữu còn là loại vốn đã được hình thành trong quá trình hoạt động của ngân hàng thương mại. Sự hoạt động này sẽ diễn ra ở nhiều phương thức khác nhau, sẽ tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể. Có thể kể đến như:

 • Các khoản chênh lệch bởi đánh giá lại toàn bộ tài sản

 • Chênh lệch tỷ giá theo quy định đối với pháp luật

 • Thặng dư của vốn cổ phần

 • Lợi nhuận chưa được phân phối.

Hơn nữa vốn tự có còn được hình thành từ quỹ dự trữ thuộc sở hữu của ngân hàng thương mại. Đặc biệt, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ cũng là một trong những loại quỹ được sử dụng nhằm mục đích tăng cường số vốn lúc đầu. Hơn nữa, mức tối đa của quỹ này sẽ không vượt quá mức điều lệ của ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, quỹ đầu tư và phát triển nghiệp vụ được sử dụng với mục đích để đầu tư cũng như mở rộng toàn bộ quy mô hoạt động của kinh doanh. Đặc biệt điều này sẽ chú trọng vào việc đổi mới công nghệ cũng như trang thiết bị. Hơn nữa, đây là yếu tố tạo nên điều kiện làm việc tốt nhất cho ngân hàng thương mại. Ngoài ra, mức tối đa của quỹ sẽ không vượt quá số vốn điều lệ của ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quỹ dự phòng của tài chính được ứng dụng để có thể đáp ứng mục đích giải quyết những tổn thất và thiệt hại gây ra. Đặc biệt là thiệt hại về tài sản trong quá trình kinh doanh sau này. Thiệt hại này có thể xảy ra sau quá trình kinh doanh khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường do các tổ chức, cá nhân đưa ra. Hơn nữa, số vốn này sẽ sử dụng nhằm mục đích khác theo quy định đúng với pháp luật. Đặc biệt, số dư tối đa của quỹ này sẽ không được vượt quá 25 % vốn điều lệ của ngân hàng thương mại do pháp luật quy định.

Ngân Hàng Thương Mại Và Số Vốn Tự Có

Ở phần trên, chúng tôi đã đi chỉ rõ cho bạn vốn tự có là như thế nào. Tuy nhiên, vốn tự có của ngân hàng thương mại còn bao gồm một số yếu tố quan trọng dưới đây.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là một trong những loại vốn được pháp luật quy định phải bằng vốn pháp định. Đặc biệt là khi thành lập một ngân hàng thì vốn điều lệ là một trong những điều kiện cực kỳ quan trọng, không thể thiếu. Nguồn vốn này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào từng loại hình ngân hàng thương mại khác nhau.

Vốn mua tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản

Đây là một trong những loại vốn được sử dụng với mục đích chính đó là xây dựng nhà cửa, công trình kiến trúc, xây dựng các trang thiết bị và sắm sửa máy móc. Nhằm mục đích để có thể phục vụ việc hình thành cơ sở vật chất cho doanh nghiệp mới. Đặc biệt, nguồn vốn này sẽ được nhà nước cấp hoặc do ngân hàng tự tích lũy trong quá trình kinh doanh lâu dài.

Xem Thêm:  Lãi Kép Là Gì? Sức Mạnh Của Lãi Kép Giúp Bạn Thành Người Giàu Có

Các loại vốn khác

Ngoài hai loại vốn chính bên trên, ngân hàng thương mại còn phụ thuộc vào nhiều loại vốn khác. Chúng ta có thể kể đến như vốn phát hành cổ phiếu hay vốn lợi nhuận để lại chưa phân phối.

Nguồn Vốn Tự Có Phát Sinh Trong Doanh Nghiệp

Thực tế cho thấy, đối với những loại hình doanh nghiệp kinh doanh khác nhau thì số vốn tự có sẽ xuất hiện với những nguồn thu nhập khác nhau. Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra một số nguồn chủ yếu:

 • Doanh nghiệp nhà nước: Vốn tự có sẽ được hình thành do nhà nước đầu tư và cung cấp. Chủ sở hữu ở đây là Nhà nước.

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Thực tế cho thấy thì bản chất của công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập bởi số lượng thành viên góp vốn nhất định. Chính vì vậy, các thành viên tham gia đầu tư chính là chủ sở hữu vốn.

 • Công ty cổ phần: Với loại hình kinh doanh này khác với công ty trách nhiệm hữu hạn. Lý do bởi, công ty cổ phần sẽ có số vốn được thành lập từ các cổ đông khác nhau, cổ đông ở đây sẽ là chủ sở hữu vốn tự có.

 • Công ty hợp danh: Vốn tự có của công ty hợp danh sẽ được hình thành do sự đóng góp nhất định của các thành viên thành lập công ty.

 • Doanh nghiệp tư nhân: Đối với doanh nghiệp tư nhân thì vốn tự có sẽ được hình thành từ vốn hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở ở đây sẽ là chủ doanh nghiệp, có nhiệm vụ đóng góp vốn.

 • Doanh nghiệp liên doanh: Đối với doanh nghiệp này thì vốn tự có sẽ được đóng góp bởi các thành viên tham gia lập doanh nghiệp.

Đặc Điểm Nổi Bật Của Vốn Tự Có

Nguồn vốn khá ổn định

Đây là một trong những nguồn vốn được đánh giá cao là ổn định. Đặc biệt, số vốn này luôn tăng trưởng mạnh mẽ suốt quá trình hoạt động dài của công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, một ngân hàng được đánh giá tốt nếu sở hữu vốn tự có cao.

Nguồn vốn chiếm phần quan trọng nhất định

Vốn tự có được chứng minh chỉ chiếm khoảng 8%-10% của tổng nguồn vốn kinh doanh cho công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây lại là loại vốn góp phần quan trọng cho công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, vốn tự có còn được xem là cơ sở để có thể hình thành nguồn vốn khác khi kinh doanh. Bên cạnh đó, vốn tự có cũng là một trong những đại diện cho sự uy tín của ngân hàng thương mại.

Xem Thêm:  Đầu Tư Gì Khi Lạm Phát Tăng Cao? 6 Cách Tiền Đẻ Ra Tiền Cực Hiệu Quả

Thể hiện quy mô hoàn hảo

Vốn tự có cũng là yếu tố thể hiện quy mô hoàn hảo, tuyệt vời của một ngân hàng. Cụ thể đó chính là chỉ số vốn có nhiệm vụ xác định giới hạn quá trình huy động vốn. Đặc biệt, vốn tự có cũng được xem là cơ sở xác thực nhất nhằm mục đích quản lý, xác định tỷ lệ an toàn của hoạt động kinh doanh.

Vốn Tự Có (Vốn Của Chủ Sở Hữu) Có Vai Trò Như Thế Nào?

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Trong hoạt động này, vốn tự có sẽ thực hiện một số chức năng mà các loại vốn khác không thể thay thế. Vốn tự có có nhiệm vụ sáng lập ra một tư cách pháp nhân. Đi kèm với đó là cung cấp toàn bộ nguồn nhân lực hoàn hảo cho ngân hàng. Nhằm mục đích để ngân hàng có thể duy trì tốt khi mới thành lập. Đồng thời là ngân hàng sẽ cung cấp nguồn lực cho toàn bộ sự tăng trưởng và phát triển kinh doanh.

Không chỉ thế, vốn tự có đã được pháp luật quy định là một trong những điều kiện quan trọng nhất để ngân hàng có thể hoạt động mạnh mẽ. Mỗi ngân hàng mới thành lập sẽ cần có vốn ban đầu để có thể xây dựng cũng như sắm sửa nhiều đồ dùng cần thiết. Phần còn lại của vốn sẽ được đóng góp cho quá trình kinh doanh của ngân hàng thương mại.

Bảo vệ người gửi tiền, tạo niềm tin cho khách hàng

Vốn chủ sở hữu còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người gửi tiền ngân hàng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở cần thiết để tạo niềm tin cho khách hàng khi giao dịch. Tuy nhiên, kinh doanh ngân hàng không tránh khỏi những rủi ro, thậm chí có thể phá sản. Nhưng vẫn còn một số biện pháp để phòng chống, loại bỏ sự rủi ro này.

Theo chứng minh cho thấy thì tất cả những phương pháp này đều không mang lại hiệu quả cao. Nhưng vốn tự có sẽ là phương pháp tốt nhất để bảo vệ được người gửi tiền. Nhờ với số vốn này mà các tổn thất của ngân hàng thương mại sẽ được bù đắp, loại bỏ để ngân hàng tiếp tục hoạt động.

Phương tiện điều chỉnh quan trọng

Cuối cùng, vốn tự có còn được xem là một trong những phương tiện quan trọng có nhiệm vụ điều chỉnh hoạt động. Đồng thời, vốn tự có sẽ điều tiết được sự tăng trưởng của toàn bộ ngân hàng thương mại. Đặc biệt, vẫn còn tồn tại rất nhiều quy định của pháp luật về hoạt động đến vốn tự có của ngân hàng.

Chính vì vậy, nếu quy mô của vốn tự có khá lớn thì ngân hàng thương mại sẽ gặp tình trạng bị hạn chế trong một khoảng định mức nhất định. Đồng thời, các cơ quan quản lý cần yêu cầu vốn tự có phải phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng được sự ổn định, duy trì lâu dài của ngân hàng thương mại. Đồng thời là có thể loại bỏ được các rủi ro khác.

Vừa rồi, chúng tôi đã đi chia sẻ cho các bạn khái niệm vốn tự có là gì? Đi kèm với đó là một số thông tin cần nắm bắt về số vốn này. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho người đọc thông tin hữu ích về nguồn vốn tự có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *